Master Turismo Ourense

Master en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Universidad de Vigo

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS E EXCLUIDOS A MATRÍCULA MES DE SEPTIEMBRE

Ya tenemos la lista provisional de admitidos para la matrícula de septiembre. Fijaros que muchos habéis quedado fuera por falta de documentación, por lo que tenéis hasta el 15 de este mes para traer a la secretaría de la facultad la documentación pendiente. La comisión se reunirá de nuevo, y según la documentación recibida en este periodo, publicará una nueva lista, ya definitiva, el 19 de este mes.

Convocatoria de acceso e admisión en Másters Oficiais

Listado provisional de admitidos e excluídos no Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde – Curso 2011/2012

Finalizado o prazo da segunda preinscrición para o acceso aos estudos oficiais de Máster Universitario, esta Comisión Académica, responsable do Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde e reunida en data 6 de Setembro do 2011 ven de acordar o seguinte:

Declarar admitidos e excluídos provisionalmente á matrícula no Máster en Dirección e Planificación do Turismo aos seguintes solicitantes:

Modalidade presencial:

ADMITIDOS

Apelidos e Nome

Observacións

Enrique Miguel Domínguez

Gisah Moreira Akel

Manuel González González

Carlos Asorey Papell

Laura Rodríguez Cid


Mª Concepción Blanco Piñeira

Marieta Freire Pena

Alba Lage Dacoba

Carlos Asorey Papell

EXCLUIDOS

Nome

Causa Exclusión

Tamara Carballo Castro

Falta de documentación

Anabel Sanmartín Soto

Falta documentación

Claudia Neuza Alves Miranda

Falta de documentación

Ana Rivero Rodríguez

Falta de documentación


Modalidade semipresencial:

ADMITIDOS

Apelidos e Nome

Observacións

Jose Posada Enríquez

Debe entregar documento que acredite a situación laboral.

Marcos López Concepción

Debe entregar o orixinal de preinscrición.

Rocío del Río González

Manuel Rodríguez Rodríguez

Debe entregar documento que acredite a situación laboral.

Andrea Vázquez Costas

Debe entregar documento que acredite a situación laboral.

Manuela Santamaría Fernández

Debe entregar documento que acredite a situación laboral.

Mª Teresa Cid Morales

Falta documentación (acreditación situación laboral).

Iria Francisco Souto

Falta documentación (acreditación situación laboral).

Mª Begoña González

Falta documentación (acreditación situación laboral).


EXCLUIDOSNome

Causa Exclusión

Vanesa Alonso

Falta de documentación

Julio Vales

Falta documentación (CV e documento que acredite a situación laboral).

Andrea Florencia Pino Verdes

Falta documentación.

Rosa María Barros Lopes

Falta documentación.

NOTAS (importante):

- Os non admitidos teñen ata o 15 de setembro para reclamar na secretaría da facultade.

- A lista definitiva de admitidos publicarase o 19 de setembro.

- A matrícula realizarase a través do mesmo link de preinscrición: matricula.uvigo.es, do 20 ao 22 de setembro.

- Durante o período de matrícula haberá que cotexar cos orixinais os documentos non cotexados anteriormente.