Master Turismo Ourense

Master en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Universidad de Vigo

Subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos

 RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións á cooperación entre pequenos operadores turísticos para organizar procesos de traballo conxunto e compartir instalacións e recursos, así como para o desenvolvemento e a comercialización do turismo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.”


VII International Conference on Cinema & Tourism

Os dejamos información de la VII  International Conference on Cinema & Tourism.

Link: VII Conference


Bases da convocatoria para a contratación dun Becario/a de

Tenéis una nueva oferta de trabajo en "Zona Conecta", masterturismoconecta.com

Recordad registraros y seguir los foros con frecuencia.