Master Turismo Ourense

Master en Dirección y Planificación del Turismo Interior y de Salud
Universidad de Vigo

BOLSA CONCELLO COVELO


CONCELLO DE COVELO
ANUNCIO

            O Concello de Covelo, segundo Resolución de Alcaldía de 1 de abril de 2014, convoca unha bolsa para a realización de prácticas na Oficina de Turismo.
            Os interesados poderán presenta-la documentación no prazo de 5 días hábiles seguintes a publicación do presente anuncio
            As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados no taboleiro do Concello e na páxina web.


Concello de COVELO
Praza Mestre Cerviño nº 2. COVELO
Teléfono: 986 650027/47, Fax: 986 650131 Máis iformación en: COVELO